Bel ons
Menu Sluit

Tip of klacht melden

Wanneer u ontevreden bent, stellen wij het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Bent u ontevreden over een van onze medewerkers uit de praktijk meldt het dan bij ons. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Uw klacht wordt onderzocht en eventueel samen met u besproken, zodat wij er van kunnen leren.

Mocht u het lastig vinden om het telefonisch te melden dan is het ook mogelijk om dit schriftelijk te doen. U kunt hiervoor het klachtenformulier gebruiken, deze kunt u afhalen bij de balie of hier downloaden. Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, gaan wij met uw klacht aan de slag. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om te kijken hoe we met uw klacht kunnen omgaan. Mogelijk komt er een gesprek met de betrokken medewerker of een overleg met derden. Daarna bepalen wij wat we voor u kunnen doen en voeren we de gewenste acties uit. Wij gaan ervan uit dat we de klacht hiermee naar uw tevredenheid kunnen afhandelen. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan kunt u met uw klacht naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ook gecompliceerde klachten leggen wij voor aan deze commissie.

In het kader van de wet WKKGZ hebben wij ons als praktijk aangesloten bij het klachtenloket van DOKH. U wordt dan in contact gebracht met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van DOKH. U krijgt een gesprek met de klachtenfunctionaris, deze zal u gedurende het traject ondersteunen. U krijgt advies en u kunt hier terecht met al uw vragen. Zodra de klacht helder beschreven is gaat u aan de slag, samen met de klachtenfunctionaris, om naar een oplossing te zoeken. Hierna volgt er meestal een gesprek tussen u, de medewerker en de klachtenfunctionaris om tot een oplossing te komen.

Indien uw klacht niet naar wens afgehandeld wordt, kunt u eventueel terecht bij een geschillencommissie. De geschillencommissie is een onafhankelijke instantie, die tot taak heeft geschillen over gedragingen van een zorgaanbieder jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening te beslechten. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke leden.

Meer informatie over de geschillencommissie is hier te vinden.

Bezoek- en postadres
Stichting DOKh Robijnstraat 6 1812 RB ALKMAAR

Contactgegevens
T 072 – 527 91 00 (Secretariaat)
T 072 – 520 83 25 (Geschillen en klachtenregeling)
E secretariaat@dokh.nl
E klachtenengeschillen@dokh.nl

Het secretariaat van DOKH is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur op het bovenstaande telefoonnummer.


Contact
Afspraak maken