Bel ons
Menu Sluit

Privacy verklaring

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijken. De huisartsenpraktijken van dokter J.A. Boodt, C. Frakking/J.J.S. Tjin-A-Ton, M.S. van ’t Grunewold, B. v. Kralingen, Zwaag – Pijls en ook de zogenaamde zesde praktijk volgen de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) ter bescherming van uw persoonsgegevens. In deze wetgeving staat beschreven hoe onze medewerkers met uw gegevens om dienen te gaan en ze is mede opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten o.a. juist en volledig zijn, ze moeten ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw persoonlijke gegevens.

Omdat deze wet- en regelgeving voor al onze praktijken hetzelfde is, hebben we besloten dit onder te brengen in een door ons gezamenlijk opgesteld privacyreglement voor alle huisartsenpraktijken in het gezondheidscentrum Marne, genaamd “Privacyreglement
Huisartsenpraktijken Gezondheidscentrum Marne” dat hieronder is afgedrukt. Als daar de term ‘de huisartsenpraktijk’ genoemd wordt, gaat dat dus over de individuele huisartsenpraktijk van uw eigen huisarts!


Contact
Afspraak maken