« terug naar vorige pagina

Het hart- en vaatziektenspreekuur

Het hart- en vaatziektenspreekuur is bedoeld voor patiënten met een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Belangrijke risicofactoren voor deze aandoeningen zijn bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, suikerziekte en roken. Het hart- en vaatziektenspreekuur is ook voor patiënten die al hart- of vaatziekte hebben doorgemaakt en niet meer onder behandeling zijn van een specialist.

Behoort u tot een van deze twee groepen, dan wordt u jaarlijks gecontroleerd op het hart- en vaatziektenspreekuur. Dit spreekuur, ook wel genoemd cardiovasculair risicomanagement, is in handen van onze praktijkondersteuners Clara Mulder en Tsippora Engelsman en onze assistentes. Tijdens de controle wordt een risicoprofiel opgesteld.

De behandeling van hart- en vaatziekten is maatwerk en wordt vastgelegd in een individueel behandelplan dat we zo veel mogelijk afstemmen op uw behoefte. De frequentie waarmee controle plaatsvindt, verschilt per risicogroep.

U wordt voor het hart- en vaatziektenspreekuur opgeroepen of u hebt al een afspraak. Voorafgaand aan dit spreekuur moet er een bloed- en urineonderzoek plaatsvinden. Wilt u zich hiervoor nuchter melden bij het laboratorium en uw formulier en ochtendurine meenemen? Urinepotjes zijn af te halen bij de praktijk en bij het laboratorium.

Krijgt u elk jaar een oproep, maar dit jaar niet? Neemt u dan contact op met onze assistente. Ook als u denkt dat u in aanmerking komt voor ons hart- en vaatziektenspreekuur, dan horen wij dat graag van u.